“Mijn kind heeft iets stuk gemaakt, maar is niet aansprakelijk tot zijn of haar achttiende verjaardag, toch?” Dit zou je denken, maar dit klopt niet. Kinderen zijn in veel gevallen voor hun achttiende al aansprakelijk. Wist je dit niet? Dan ben jij niet de enige: slechts 7% van de Nederlanders weet vanaf welke leeftijd kinderen juridisch aansprakelijk zijn.

Wie is aansprakelijk?
Dat verschilt. Tot een bepaalde leeftijd zijn de ouders verantwoordelijk voor eventuele schade die het kind aanricht. Naarmate het kind ouder wordt kan hij of zij gedeeltelijk aansprakelijk gesteld worden voor een schade tot de uiteindelijke leeftijd waarop het kind volledig aansprakelijk is. In dit laatste geval gaan ouders nog niet volledig vrijuit. Ook zij kunnen worden aangesproken op het gedrag van hun kind.

Vanaf welke leeftijd is mijn kind aansprakelijk?
Tot 14 jaar is een kind wettelijk gezien nooit zelf aansprakelijk. Dit betekent dat jij als ouder aansprakelijk bent voor de gevolgen van eventuele onrechtvaardige handelingen van het kind. De kanttekening hierbij is dat een ouder alleen aansprakelijk gesteld kan worden als er sprake is van opzettelijk onrechtmatig handelen door het kind. Dit betekent dat een kind alleen aansprakelijk gesteld kan worden als actief iets verkeerds gedaan wordt. Het kind kan niet aansprakelijk gesteld worden bij het gebrek aan een bepaalde verrichting.

Vanaf 14 jaar is een kind in bepaalde situaties zelf aansprakelijk. Op het moment dat de schade voorkomen had kunnen worden door het ingrijpen van de ouders, blijven de ouders aansprakelijk. Als de schade veroorzaakt wordt op een moment dat de ouders niet aanwezig zijn en hier ook niet van af hadden kunnen weten, dan is het kind aansprakelijk. Deze fase duurt tot het kind 16 jaar wordt.

Vanaf 16 jaar is het kind volledig zelf aansprakelijk. Bij alle acties of ongelukken die tot schade kunnen leiden wordt het kind aansprakelijk gesteld. Ouders zijn op dit moment niet helemaal vrij van aanspraak. Als de schade veroorzaakt voorkombaar is door de ouders, worden zij hier wel op aangesproken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *